Alert en veerkrachtig organiseren (High Reliability Organizing)

We hebben te maken met een snel veranderende wereld waarin organisaties op basis van een enorme hoeveelheid binnenkomende informatie moet acteren. Snel kunnen schakelen en veerkrachtig kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen is misschien wel een van de grootste organisatievraagstukken.

Het te laat oppikken of al dan niet bewust negeren van verstorende signalen kan later grote consequenties hebben. Crisissen komen niet uit de lucht vallen; vaak ziet men achteraf dat er al (kleine) aanwijzingen waren dat er iets niet goed zat. De kunst is om in een vroeg stadium alert te zijn op kleine verstoringen en hier groots op te reageren. Dit vraagt om ‘management van het onverwachte’: alert en veerkrachtig organiseren. Lees verder over High Reliable Organizing.