Persoonlijke Effectiviteit (ZKM)

“De mens is een gemotiveerde verhalenverteller”, aldus professor Hermans, de grondlegger van de Zelfkonfrontatiemethode. Deze methode nodigt u uit om als verhalenverteller – op gestructureerde wijze – het woord te nemen. In dialoog met uw ZKM-consultant® brengt u alle belangrijke ervaringen in leven en werk in kaart. Door hier gevoelens aan te koppelen wordt de onderliggende betekenis ervan ontdekt. Het verhaal onder het verhaal wordt zichtbaar. Nieuwe inzichten worden omgezet in concrete doelen; reflectie gaat vloeiend over in actie.

WAT IS DE ZELFKONFRONTATIEMETHODE (ZKM)

De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen in korte tijd te coachen naar nieuw, meer effectief gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste – motieven en emoties die daarbij een rol spelen. Lees verder.