Publicaties

ORGANISATIEVERANDERING, TALENT MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP
 • Zielstra, J. (2018). Wakkerheid in het hier en nu. Cobouw, 18 juli 2018.
 • Zielstra, J. (2014). Hoog tijd voor een nieuwe manier van werken in de bouwsector. Ingezonden stuk FD/BNR Nieuwsradio
 • Diverse opiniestukken in De Gids voor Personeelsmanagement n.a.v. publicaties op het terrein van organisatieverandering, talent management en leiderschap:

‘Tijdgeest wil High Trust Organization’
‘Hoe nieuw gedrag gewoonte wordt’
‘Toptalent door het putje’
‘Uitgaan van eigen kracht en verbinding met anderen’

 • Sonnaville, H.J.K.M. de, & J. Zielstra (2010): Een reflectie op theorievorming over professional services firms. In: Organisatie van professional services. Handboek zakelijke dienstverlening in het juridisch domein. R. van Otterlo (red.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Zielstra, J., H.K.J.M. de Sonnaville, P.G.W. Jansen (2001): Actie- model van veranderen. Een instrument als kapstok in de doolhof van verandertheorieën. In: Organisatie-instrumenten, file C1561, Deventer, Kluwer.
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN VEERKRACHT
 • Jong, G. P. de, Graaf, F. J. de, & Zielstra, J. (2016). Vakbekwaamheid en de professional in Finance & Accounting. Delft, Nederland: Eburon
 • Zielstra, J. (2015). Waar Boeddha en Allah buren zijn. 1000 km fietsen in Ladakh en Kashmir.
 • Zielstra, J. (2013): Waar extreem doodnormaal is. 5500 km fietsen over de Zijderoute
 • Zielstra, J.(2013): Ongepolijst gedrag staat succes in de weg. Opiniestuk in Cobouw, 6 december
 • Zielstra, J., G. de Jong, H. Krabbe & F.J. de Graaf (2014). Bildung en de professional in Finance & Accounting. Visiedocument over bildung en beroepsvorming in het bacheloronderwijs. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM).
ONTWIKKELINGEN IN DE HR PROFESSIE
 • Co-auteur van de boeken ‘HRchitect: 14 visies op de toekomst van HR’ (2008), ‘Tegendraads: eigen zinnig kijken naar HR’ (2009) en HR Impact (2012).
 • Brugman, T., M. Knotter & J. Zielstra (2012): Rol van HR bij organisatieveranderingen: next level or game over? In: Jaarboek Personeelsmanagement 2012.
DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HR
 • Zielstra, J. & M. Knotter (2011). Waarheden, halve waarheden en totale onzin. Over de causale relatie tussen HR en bedrijfsprestaties. In: HR Strategie, maart 2011.
 • Zielstra, J & M. Mengerink (2007): Beelden van HR. Verwachtingen en opvattingen omtrent HR in Nederland. Uitgave van Randstad HR Solutions.