Klantervaringen

JOKE WESTENBRINK – COO TKP Pensioen (AEGON)

Ik heb Judith leren kennen als een zeer ervaren en deskundige HR-professional. Wat opvalt is dat ze een scherp strategisch inzicht heeft maar ook heel praktisch en hands-on een vertaling weet te maken naar de operationalisering daarvan. Ze is een echte zelfstarter, resultaatgericht en doortastend met veel aandacht voor de menselijke maat. Ze krijgt mensen makkelijk mee in haar plannen. En Judith is een heel erg leuk mens, fijn om mee samen te werken!

RICHARD DRENT – Manager Financiën, Inkoop & Business control Alfa-college

De opdracht was geen makkelijke. Een team de aandacht geven die het jarenlang niet had gekregen, leiding geven aan het team en het team klaarstomen voor de toekomst. Judith heeft het fantastisch gedaan. Met haar passievolle manier van werken (betrokken, staan voor het team, adequaat en doelgericht) heeft ze eerst het vertrouwen gewonnen van de medewerkers waarna Judith is gaan bouwen aan het team samen met het team. Zonder deze basis was het niet gelukt het team (2de termijn) te begeleiden voor, tijdens en na de implementatie van een nieuw bedrijfsvoeringssysteem. Een powervrouw dus!

MARTIN IEPSMA – P&O adviseur bij Onderwijsgroep Noord / Terra

Judith heeft voor Terra enkele malen een adviesrapport opgesteld. Dit heeft zij steeds geweldig afgerond. Judith is analytisch erg sterk, plezierig in de samenwerking en scherp en compleet in haar onderzoek. Rapporten voegen echt toe aan Terra en zijn om door een ringetje te halen. Ze levert uitstekend werk. Zeer aanbevelingswaardig!

AIMÉE ROUMANS – Manager HRM Alfa-college

Geweldig, dat het Judith in een korte tijd lukt, om een degelijk en passend advies te geven op basis van een analyse vanuit verschillende perspectieven: enerzijds onderbouwd met cijfers en ervaringen van elders, maar ook met wetenschappelijke inzichten en visie. Ze is een snel verstaander en prettig in omgang en overleg, hartelijk, weet mensen voor zich te winnen. Het opgeleverde advies leest als een trein door haar heldere en duidelijke schrijfstijl. Samen met Judith vallen de puzzelstukjes op de juiste plaats!

JEROEN VAN DER STER – Directeur Bedrijfsvoering Alfa-college

Briljant! Judith was precies de interimmer die we nodig hadden. Op een uiterst complex dossier met veel externe druk moest een analyse worden uitgevoerd en vanuit deze analyse moest een nieuw proces ontworpen worden. Judith heeft deze complexe case uitstekend uitgerafeld en een helder advies uitgebracht. In korte tijd wist ze vertrouwen te winnen van de directie en het College van Bestuur. Ondanks het feit dat niemand in de beginperiode nog precies wist hoe het zat heeft ze door haar aanpak en optreden het CvB en mij gerust kunnen stellen. Vervolgens is ze zeer consciëntieus de situatie in kaart gaan brengen. Naast een duidelijke analyse heeft ze ook erg goed taal gegeven aan de analyse en de door haar opgezette nieuwe procedure overdraagbaar gemaakt. We kunnen nu doorbouwen op het resultaat dat Judith heeft bereikt.

Het is prettig samenwerken met Judith. Ze is proactief en heeft mij op gezette tijden en op eigen initiatief goed geïnformeerd over de stand van zaken. Verder valt op dat ze op elk niveau kan schakelen. Ik zou haar zonder twijfel weer opnieuw inhuren en kan haar van harte aanbevelen.

BERT BUZEMAN – Manager HR Koninklijke Wagenborg

Judith heeft vraagstukken op het gebied van mens en organisatie onderzocht en strategische projecten begeleid.
Daarnaast heeft ze bijgedragen aan leiderschapsontwikkeling en heeft ze ons geholpen om een nieuwe manier van werken en met elkaar omgaan te ontwikkelen op basis van engagement.
Een oude ziel met een kampioensmentaliteit die echt dingen voor elkaar krijgt.In al deze werkzaamheden zie je dat ze een unieke combinatie van visie, uitvoering en controle heeft. Ze is analytisch, en overziet het geheel, maar heeft ook oog voor detail en de relatie. Heeft veel energie en bijt zich vast in de materie, waarbij ze zwaar gecommitteerd is. Vergeet niets – dat is af en toe wel lastig.

ELLA WIJNJA – voormalig Hoofd Dienst P&O Alfa-College

Toen ik nog HRmanager was bij het Alfa-college heb ik Judith leren kennen. Ik heb haar toen aangenomen voor een tijdelijke adviesopdracht bij ROC Alfa-College. Al tijdens het kennismakingsgesprek viel mij haar professionele en recht-door-zee houding op. Judith is vakinhoudelijk zeer goed onderlegd, is daadkrachtig en een uitstekende adviseur. Ze werkt zeer gedegen en geordend en ze heeft sterke analytische kwaliteiten. Ze weet van een warboel aan gegevens en cijfers een solide toekomstproof overzicht te maken. Judith komt snel tot de kern, kent de details maar verliest zich er niet in. Ze weet de essentie te raken.
Judith is in staat om een prettig leesbaar en helder herinrichtingsadvies te schrijven en te implementeren. Persoonlijk vond ik het zeer prettig om met haar samen te werken en heb ik veel van haar geleerd.

JOOST DIRKX – Director Human Resources at Forbo Flooring Systems

Ik heb Judith leren kennen als een uiterst bekwame en gedreven professional die op haar eigen wijze samen met de organisatie waarde weet te creëren voor de organisatie. Intellectueel en pragmatisch. Sensitief. Vraagt veel, maar geeft nog veel meer terug. Niet als een consultant die met een standaard model een standaard oplossing aandraagt, maar als een partner die in staat is om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de vraagstukken waarmee de organisatie worstelt. Judith bruist van de energie, duwt door maar committeert zich ook aan de organisatie en het te behalen resultaat. Niet alleen onderscheidend, maar bovenal ook erg boeiend en fijn om mee samen te werken.

HENK LANGEVELD – destijds HR directeur Makro NL (nu HR Director Pension Administration, Advice and ICT, APG)

Judith heeft samen met mij het strategisch HR plan voor de Makro ontwikkeld. Daarnaast heeft zij de HR performance scan uitgevoerd, een (kwantitatieve) doorlichting van de HR functie. Dit proces heeft zij begeleid. Ik ben bijzonder tevreden over haar inzet en de resultaten. Ze is een van de beste interim professionals met wie ik in mijn loopbaan gewerkt heb.

Onder grote tijdsdruk heeft zij op gestructureerde wijze invulling gegeven aan het proces om tot de nieuwe strategie te komen. Tevens heeft zij ervoor gezorgd dat de strategie ook praktisch vertaald is, waardoor er een kwalitatief sterk en goed doordacht plan ligt. Judith is een zeer kundige vakvrouw met een enorm brede kennis, die ook de expert rol moeiteloos vervult. Ze heeft met veel toewijding en gevoel de opdracht uitgevoerd. Ze is integer, betrokken en heeft een no nonsens houding.

FRANK MOISON – Manager HR/Organisatieadviseur Vierstroom, destijds directeur P&O Florence Zorggroep

Ik ben zeer tevreden over de performance van Judith. Ze heeft voor Florence het strategische HR plan ontwikkeld en professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd voor het HR team.

Ze schakelt snel, doorgrondt complexe issues, is ervaren en ‘wise’ en is altijd scherp. Haar integrale denken vind ik een van haar grootste kwaliteiten.Judith heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe strategie geformuleerd is die sterk richtinggevend is voor de komende jaren. Deze sluit naadloos aan bij de organisatie doelstellingen en er is een sterke en logische vertaling gemaakt naar het tactische en operationele niveau. Dat klinkt logisch, maar in een sterk veranderend landschap is dat niet eenvoudig. Daarnaast is ze op een constructieve wijze confronterend, tegelijkertijd brengt ze ook energie. Dat enthousiasme slaat makkelijk over. Ze heeft veel waarde toegevoegd aan de organisatie. Het was bijzonder prettig om met haar samen te werken.

MARCEL KNOTTER – Partner Bright & Company l HR Strategy

Ik ken Judith als een top professional. Je kunt er bij Judith van op aan dat ze altijd kwaliteit levert.Zij is in staat (HR) vraagstukken snel te doorgronden en zich er samen met anderen in vast te bijten. Ze kan complexe vraagstukken terugbrengen tot de essentie en dat dan weer simpel aan anderen uitleggen.

ERVARINGEN VAN KLANTEN MET ZKM-COACHING

Lidian Blaauw – Politie KennemerlandVia een collega ben ik bij Judith terecht gekomen voor een coachingstraject. Ik had op  mijn werk last van onzekerheid, iets waar ik in mijn persoonlijke leven geen moeite mee had. Samen met Judith ben ik gaan kijken hoe dat zo is gekomen; privé een zelfverzekerde meid maar op professioneel vlak bijna het tegenovergestelde. Wat ik als heel prettig heb ervaren is dat Judith je niet aan je lot overlaat en zelf actief met je meedenkt en praat om tot de kern van het “probleem” te komen. Door heel goed te luisteren wist Judith als snel de vinger op de zere plek te leggen waardoor ik in ging zien wat het probleem was. Dat was niet de grote boze buitenwereld, maar dat was de manier waarop ik naar mijzelf keek.

De oorzaak van problemen liggen vaak misschien wel voor de hand, maar dat zegt niet altijd dat je die zelf kan zien omdat je er al zolang mee rond loopt. Judith heeft mij op een no-nonsense manier stap voor stap geholpen om goed naar mijzelf en mijn gedrag te kijken waardoor ik beetje bij beetje een stuk zelfverzekerder aan het worden ben. Judith, bedankt!

Peter Bläss Judith en de ZKM hebben mij een groot inzicht gegeven in het ontdekken van mijn sterke punten en hetgeen ik juist graag zou willen veranderen. De ZKM is voor mij een methode die op een effectieve, interessante en ook leuke manier je emoties, gedragingen, automatismen en eigen wil onderzoekt. Met die gegevens zijn we aan de slag gegaan en heb door het enthousiaste, zachte, begripvolle en scherpe coachen van Judith echt van kunnen genieten en er mezelf een groot voordeel mee kunnen doen. Ben je dus erg dankbaar voor deze enorme opstap naar zelfsturing en ontwikkeling.

Hans-Peter van Zomeren – Van Zomeren AfbouwIn 2010 ben ik begonnen met de ZKM. Ik dacht altijd dat ik het wel wist en alles goed deed. Mijn kwaadheid was wel iets waar ik vanaf wilde en dat was de reden om de ZKM te gaan volgen.  Zelf dacht ik dat ik de redenen hiervoor al wist. Gedurende de ZKM bleek het toch anders te zitten als dat ik dacht en van overtuigd was. Mijn eigen waarheid dus daar kon het niet aan liggen.

Ik heb het traject gevolgd en moest toegeven dat ik best wel vastgeroest zat in mijn denkwijze en mijn waarheden. 2011 werd voor mij een turbulent jaar, privé en zakelijk. Door de 1e ZKM heb ik dat alles kunnen doorkomen en ben het nog een keer gaan doen. De resultaten van de 1e keer konden we gebruiken om te vergelijken.

Terugkijkend op de 1e ZKM schrok ik van mijn gedachte en mijn waarheden. Voor sommige dingen een soort van schaamte omdat ik toen zo dacht en mij ook daarnaar gedroeg. Wat goed was om te zien was dat de negatieve gedachten/gevoelens sterk verminderd waren en de positieve gedachten en gevoelens beter waren. Dit ondanks dat het een turbulent jaar was. Elke dag is er wel een situatie waarin ik toepas wat ik heb geleerd. In het begin moest ik daarbij nadenken, nu is het een automatisch iets geworden.

E.T. – Politie Kennemerland Ik ben ZKM begonnen nadat ik de typeringen van de enneagrammen had gelezen. Ik ervaarde dat ik mijn ding deed zoals ik dat al jaren deed. Tegelijkertijd was ook mijn ervaring dat ik zaken niet altijd verliepen zoals ik dat vooraf gewenst had, waardoor ik met een katerig gevoel bleef zitten. Daar wilde ik iets mee doen. En anderen veranderen is niet aan mij, dus ik moest er anders in gaan zitten.

Door het coachingstraject met Judith ben ik gaan inzien, a. dat ik kan veranderen en b. dat anderen dat ook nog accepteren. Gevolg is dat ik veel meer in balans ben en nu van mijzelf uit ga en niet probeer in te vullen hoe de ander het wellicht zou willen. En soms botst dat. Jammer dan! De gesprekken met Judith hebben mij geholpen om meer mijzelf te zijn. Het fijne is dat ik af en toe een zetje in de goede richting heb gehad. En dt is prettig omdat het best een klus is om het helemaal alleen uit te zoeken – E.T. Politie Kennemerland