Veerkracht (High Reliability Organizing)

Op 1 april 2012 vertrok ik samen met mijn man Rick voor een fietsreis van 6 maanden door Centraal Azië. We hadden het plan om achtereenvolgens Oezbekistan, Tajikistan, Kirgizië, China en Pakistan te doorkruisen. Tijdens deze reis liep lang niet alles volgens plan.

Naar aanleiding van onze reis heb ik dan ook de presentatie ‘Omgaan met het onverwachte’ ontwikkeld, waarin ik de link leg tussen de (onverwachte!) ervaringen tijdens onze ‘Silk Road Ride’ en de onderzoeksresultaten van management denker Karl Weick naar High Reliability Organisations. Deze organisaties hebben het anticiperen op en het managen van onverwachte gebeurtenissen tot kerntaak verheven en zijn daar erg goed in. Voorbeelden van deze organisaties zijn trauma afdelingen in ziekenhuizen, vliegdekschepen, kerncentrales en onderhandelingsteams bij gijzelingsdrama’s

Het HRO-gedachtegoed kan relevant zijn om uw organisatie beter te laten presteren. Hierbij is het niet de bedoeling dat ‘HRO’ een nieuw ‘label’ of ‘buzzword’ wordt, maar dat dit gedachtegoed kan worden gebruikt om slimmer samen te werken. Het vervangt daarmee niet uw strategische thema’s, maar draagt bij aan de realisatie hiervan.

Tevens is het boek over deze reis verschenen: ‘Waar extreem doodnormaal is’.

Download hier de flyer

WAT IK KAN BETEKENEN

Door mijn bril als bedrijfskundige zag ik al voor en tijdens de reis parallellen met vraagstukken die voor organisaties op dit moment actueel zijn, zoals strategieformulering en –realisatie, maar vooral ook het kunnen omgaan met onzekerheid en ambiguïteit in een steeds veranderende omgeving. Het specifieke thema rond het kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen en het tonen van veerkracht heeft altijd mijn interesse gehad en nu lag de casuïstiek eigenlijk voor het oprapen, waardoor de inzichten en leerlessen van Weick plotseling voor mij begonnen te leven. Het werd opeens heel helder wat wij goed hadden gedaan én waardoor het soms hartstikke fout ging of dreigde te gaan.

Mijn verhaal kan interessant zijn voor alle organisaties die ‘wakkerheid in het hier en nu’ willen ontwikkelen om vroegtijdig de juiste acties te ondernemen en te voorkomen dat een kleine, onverwachte verstoring uitgroeit tot een crisis.

Dit leuke en leerzame verhaal (uiteraard gecombineerd met prachtige foto’s en anekdotes!) leent zich uitstekend voor professionaliseringsbijeenkomsten, intervisie of teamdagen. De lezing kan worden ingebed in een workshop ter kennismaking met HRO. In deze workshop zal aandacht worden gegeven aan een stukje theorie, maar wordt de meeste tijd besteed aan een methode die kan worden toegepast om collectieve alertheid en veerkracht te bevorderen. Het is een voorbeeld van een breed scala aan methoden en oefeningen die in uiteenlopende situaties kunnen worden ingezet. De workshop zou een opmaat kunnen zijn naar meer structurele aandacht voor HRO, waarbij collega’s op regelmatige basis in de praktijk aan de slag gaan met HRO-methoden en -oefeningen.