Employee Engagement

‘Employee engagement’, ook wel vertaald naar ‘bevlogenheid van medewerkers’, staat sterk in de belangstelling. Reden? In het huidige economische klimaat moeten organisaties alles op alles moeten zetten om zich staande te houden. Het kunnen beschikken over mensen die bereid zijn een stapje harder te lopen, is misschien wel de belangrijkste factor om op lange termijn als organisatie succesvol te zijn.

Het wetenschappelijke bewijs voor de sterke relatie tussen geëngageerde medewerkers en positieve organisatie uitkomsten versterkt de relevantie van engagement nog meer. Denk hierbij aan een hogere winstgevendheid en productiviteit, lager ziekteverzuim, hogere retentie en hogere klanttevredenheid. Lees verder.