Opdrachten

Ik heb ervaring met adviesopdrachten en projecten op onderstaande terreinen. Zie hier voor een gedetailleerd overzicht.

  • Organisatieontwikkeling en verandermanagement. Het realiseren van een toekomstbestendige manier van denken, werken en samenwerken die aansluit bij de verwachtingen en eisen in een complexer wordende wereld.
  • Employee engagement. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een aansprekende visie en strategie op dit thema. Op basis hiervan interventies ontwikkelen die aantoonbaar bijdragen aan employee engagement, passend bij de specifieke organisatiecontext.
  • (HR-)processen zodanig verbeteren dat het wat (procesresultaat) en hoe (procesuitvoering) bij de strategische visie passen én hieraan bijdragen.
  • Professionaliseren en leren. Ontwikkelen van aantrekkelijke en effectieve leertrajecten.
  • HR strategie. Het ontwikkelen van een aanstekelijke, organisatiebrede visie op mens en organisatie die daadwerkelijk waarde toevoegt aan de business en wordt vertaald naar concrete HR plannen.
  • Concernstrategie, -structuur en -besturing. In het bijzonder inrichting en besturing van HR.
  • Analytics, performance management en KPI-dashboards. Onderzoek en (impact)analyse van bedrijfs- en personeelsdata, bijv. voor business cases.
  • Programma- en projectmanagement. Projecten coördineren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden.
  • Leren anticiperen op en omgaan met het onverwachte.
  • ZKM en TKM coaching. Een wetenschappelijk gevalideerde toepassing om individuen en teams in korte tijd te coachen naar op zelfinzicht gebaseerde actie.

 

BewarenBewaren