Beyond buikgevoel

Op dit moment lees ik als ‘proeflezer’ de eerste hoofdstukken van een nieuw uit te komen boek over evidence-based management, geschreven door CEBMa: ‘Evidence based management and leadership: making better decisions in organisations‘ (werktitel). Het boek is zowel bedoeld als studieboek voor in het hoger onderwijs als managementboek voor adviseurs en managers die geïnteresseerd zijn in evidence-based besluitvorming. Zodra het uitkomt, zal ik hierover berichten, maar de eerste hoofdstukken zijn veelbelovend.

Wat is de relevantie van evidence-based management (EBM)? Het is het antwoord op het (alarmerende) feit dat veel management beslissingen slechts gebaseerd zijn op buikgevoel, achterhaalde kennis, eigen ervaringen, management hypes, externe guru’s en/of figuren uit de oudheid (van Shakespeare tot Attila de Hun). En daarmee vaak verkeerd uitpakken of niet werken.

EBM draait vooral om kritisch denken. Om voordat je een besluit neemt, vanuit verschillende perspectieven de best mogelijke informatie naar boven te halen. Een beslissing steunt op vier soorten evidentie: de ervaring en de mening van praktijkmensen, extern (wetenschappelijk) onderzoek, de visie van de stakeholders, en data uit de context waarin de organisatie zich bevindt. EBM is een attitude, een mindset om doordacht besluiten te nemen die ook daadwerkelijk effectief zijn.

Ik merk dat binnen organisaties een sterke neiging bestaat om snel mee te doen aan hypes, zonder goed te hebben gecheckt of en welk probleem deze hype oplost. Denk aan zaken als competentiemanagement, diversiteit in teams, 360° feedback, benchmarking, performance reviews of goal setting. Ook ik als adviseur ben daar lang niet altijd kritisch op. Bovendien, ook al is er bewijs dat het effectief is, dan nog moet je het niet klakkeloos implementeren. De specifieke organisatiecontext (type organisatie, type werk, type mensen) moet daarbij altijd in ogenschouw worden genomen.

Het nemen van goede beslissingen kost tijd. Immers, nadenken over de problematiek, jezelf kritische vragen stellen, verschillende bronnen van informatie raadplegen en de uitkomsten van deze zoektocht beoordelen is niet 1-2-3 gedaan. De vraag is, of organisaties zichzelf deze tijd gunnen in een tijd waarin snelle oppervlakkige oplossingen, ‘quick fixes’ vaak erg sexy worden gevonden…

Meer lezen? Op www.cebma.org is ongelooflijk veel informatie te vinden over EBM.