Het ‘echie’ is niet zo echt

William Isaac Thomas was een Amerikaanse socioloog. Hij is bekend geworden met zijn idee over het definiëren van een situatie, ook wel het Thomas-theorema. Dit houdt in dat hoe je je gedraagt, wordt bepaald door hoe je een situatie ziet. Met de zin ‘If men define situations as real, they are real in their consequences‘, is het theorema en daarmee Thomas zelf beroemd geworden. We interpreteren een situatie op onze eigen manier, niet objectief dus. Deze subjectieve perceptie leidt tot onsRead more

Changes wanted to happen

Over Corona wordt veel gezegd en geschreven. In een persoonlijke reflectie betoogt een van mijn favoriete hoogleraren Thijs Homan dat de Coronacrisis kan leiden tot nieuwe betekenisgevingen en gedragstendensen binnen organisaties. Het zijn – om het in het Engels te zeggen – changes wanting to happen. Lees hier.Read more

Vrijheid blijkt geen vrijblijvendheid

Op 1 oktober was ik tafelgast tijdens een Younglink event: ‘Baas over eigen baan’. Onder leiding van discussieleidster Alice Faber gingen we in gesprek over vrijheden voor werknemers en flexibele arbeidsvoorwaarden. Dit kan uiteenlopen van thuiswerkdagen tot bijvoorbeeld je eigen salaris bepalen. Mijn stelling: kijk heel goed naar de verschillende behoeften van de verschillende medewerkers. Niet iedereen vindt ‘radical transparency’ prettig en (te?) mooie arbeidsvoorwaarden kunnen een behoorlijk zwaar moreel appel op mensen doen. Wat is trouwens het effect van een (te?)Read more

Influenced by everyone, yet controlled by no one.

Filosoof Rene ten Bos:”Bijgelovige theorieën als leiderschaps-DNA.” Inderdaad. Leiderschap is iets dat ontstaat tussen mensen en een continu proces is: influenced by everyone, yet controlled by no one. En de ‘leider’ migreert steeds gewoon mee. Het gaat (te) vaak over ’traits’: de kenmerken die een ‘leider’ zou (moeten) bezitten. Lees hier.Read more

In the pocket

Heavy stuff, maar cum laude in the pocket 😀 Wil je totaal nieuwe inzichten krijgen, over je eigen aannames en over het dominante ‘management denken’ rondom veranderen? Doe dan dit Certified Professional Program o.l.v. Thijs Homan @Open Universiteit. https://lnkd.in/fgqv_zKRead more

Golden hour

Samen met Monique Pennings van Politie Groningen geef ik op 7 februari tijdens de HRO-conferentie van Apollo13 consult een workshop over leiderschap in het golden hour. Een uur van onvolledige informatie, verwarring, onzekerheid en paniek waarin het aankomt op collectief leiderschap. Hier vind je meer informatie.Read more

HRO conferentie 7 februari 2019: over collectief leiderschap

Hoog betrouwbaar organiseren is het resultaat van collectieve veerkracht en alertheid, wat leidt tot betere prestaties.  Ik ben betrokken bij de organisatie van deze mooie conferentie, waar je bij de Stadstimmertuinen Amsterdam ervaringsdeskundigen kunt ontmoeten die hun kennis en ervaring delen met het in praktijk brengen van ‘high reliability organizing’ (HRO). Tijdens deze 8e editie van de HRO conferentie staat leiderschap als collectieve kwaliteit centraal. De focus ligt niet zozeer op de individuele leider, maar het leiding geven aan gezamenlijke acties en interactiesRead more