Het ‘echie’ is niet zo echt

William Isaac Thomas was een Amerikaanse socioloog. Hij is bekend geworden met zijn idee over het definiëren van een situatie, ook wel het Thomas-theorema. Dit houdt in dat hoe je je gedraagt, wordt bepaald door hoe je een situatie ziet. Met de zin ‘If men define situations as real, they are real in their consequences‘, is het theorema en daarmee Thomas zelf beroemd geworden. We interpreteren een situatie op onze eigen manier, niet objectief dus. Deze subjectieve perceptie leidt tot onsRead more